• anovi_dom-logo.jpg
  • bmaskeslider.jpg
  • logo.jpg
  • porodicagrb.jpg
  • tastatura1.jpg

У Covid амбуланти Дома здравља Деспотовац врши се тестирање грађана на вирус SARS-CoV2 на лични захтев, методом "Брзи тест за детекцију антитела IgG/IgМ".

Термине за тестирање грађани могу заказати на број телефона: 035/611-210.

Уплата се врши на подрачун Републичког фонда за здравствено осигурање, а као доказ о уплати приликом доласка понети уплатницу.

Узимање узорака је у времену од 09:00 до 10:00 часова у Covid амбуланти, а издавање резултата од 14:00 часова на главном улазу Дома здравља.

Инструкција за уплату:

Физичка лица:

Уплатилац: Име и презиме уплатиоца, адреса становања и место пребивалишта

Сврха уплате: Услуга тестирања на Ат/Игм,ИгГ

Прималац: Републички фонд за здравствено осигурање

Шифра плаћања: 189-готовински/290-безготовински

Износ: 1.200,00 динара

Рачун примаоца: 840-17750-34

Позив на број одобрења (без модела): ЈМБГ уплатиоца

Правна лица:

Уплатилац: Назив и седиште правног лица

Сврха уплате: Услуга тестирања на Ат/Игм,ИгГ

Прималац: Републички фонд за здравствено осигурање

Шифра плаћања: 290

Износ: 1.200,00 динара

Рачун примаоца: 840-17750-34

Позив на број одобрења (без модела): ПИБ правног лица 

Уколико правно лице уплаћује средства за више запослених лица – списак лица са ЈМБГ.

Цена овог теста за стране држављане је 25 евра у динарској противвредности.