• anovi_dom-logo.jpg
  • Bcovid_tel.jpg
  • logo.jpg
  • porodicagrb.jpg
  • tastatura1.jpg

У сали Дома здравља 30.04.2018. настављен је процес континуиране медицинске едукације за здравствене професионалце запослену у установи.

Магистар медицинских наука Радмила Нешић пренела је слушаоцима најновија сазнања о увек актуелним темама која ће им користити у свакодневном раду са корисницима здравствених услуга. На завршетку едукације учесници су решавали тестове у циљу провере стечених знања а затим је отворена дискусија.