• anovi_dom-logo.jpg
  • bmaskeslider.jpg
  • logo.jpg
  • porodicagrb.jpg
  • tastatura1.jpg

У наставку процеса Континуиране медицинске едикације Дома здравља Деспотовац 01. јуна 2018. године оджан је Национални курс прве категорије. Предавачи из Завода за јавно здравље “Поморавље“ из Ћуприје пренели су нова како теориска тако и практична знања која ће се примењивати у свакодневном раду. Курсу је акредитован од стране Здравственог савета Србије и садржао је четири целине.

Дом здравља Деспотовац као установа која се континуирано развија увела је нове здравствене технологије у служби лабораториске дијагностике. У циљу пружања квалитетнијих услуга уведени су: Затворени систем за узорковање крви-Vacuum system, Аутоматски систем за анализу урина проточном цитометријом-Flow cytometry и Систем за анализу електролита-Electrolyte Analyzer.

Обавештава се становништво општине Деспотовац да је Служба за стоматолошку здравствену заштиту пресељена на две локације због припрема за почетак реконструкције зграде Дома здравља.

Одељење за дечју и превентивну стоматологију се налази у згради Основне школе у Деспотовцу. Радно време: радним данима од 07:00 до 14:00 часова.

Служба за стоматолошку здравствену заштиту одраслог становништва се налази у згради амбуланте у Ресавици. Радно време: радним данима од 07:00 до 14:00 часова.