• logo.jpg
  • novi_dom.jpg
  • porodicagrb.jpg
  • saniteti.jpg
  • tastatura1.jpg

У оквиру програма континуиране медицинске едукације здравствених професионалаца у Дому здравља Деспотовац одржан је Национални симпозијум под називом „Савремена дијагностика и методе лечења болести венског система“. Предавачи из Клиничког центра Србије пренели су своја искуства и нова знања која ће бити корисна у даљем раду.