• logo.jpg
  • porodica.jpg
  • saniteti.jpg
  • tastatura.jpg

РЕСАВСКА БАНКА:

СЛУЖБА ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ, СЛУЖБА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈЕ, СЛУЖБА ОФТАЛМОЛОГИЈЕ, СЛУЖБА ПСИХИЈАТРИЈЕ И ПСИХОЛОГ, СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ, КАНЦЕЛАРИЈЕ ДИРЕКТОРА И ГЛАВНЕ СЕСТРЕ УСТАНОВЕ

ЕКО ФОНД:

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА СА ЦИТОЛОШКОМ ЛАБОРАТОРИЈОМ.