• anovi_dom-logo.jpg
  • Bcovid_tel.jpg
  • logo.jpg
  • porodicagrb.jpg
  • tastatura1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

POJEDINAČNI PREGLED LICA                                                                         3.800.00 DINARA

GRUPNI PREGLED PREKO 100 LICA                                                                3.000.00 DINARA

GRUPNI PREGLED PREKO 300 LICA                                                                2.500.00 DINARA

 

DOM ZDRAVLJA DESPOTOVAC JE OVLAŠĆENA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA UTVRĐIVANJE

ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI FIZIČKIH LICA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA OD STRANE

MINISTARSTVA ZDRAVLJA REŠENJEM BROJ 920-530-072-745/2016-09 OD 28.10.2016. GODINE