• anovi_dom-logo.jpg
  • Bcovid_tel.jpg
  • logo.jpg
  • porodicagrb.jpg
  • tastatura1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTALA LEKARSKA UVERENJA ( TELEFON, USVAJANJE DETETA, ... )                3.000.00 DINARA

DUPLIKAT LEKARSKOG UVERENJA SVIH VRSTA                                                 1.000.00 DINARA

PREGLEDI NA LIČNI ZAHTEV ZA DOBIJANJE LEKARSKOG UVERENJA ČIJA JE SVRHA VOĐENJE

SUDSKIH I DRIGIH SPOROVA ILI EVENTUALNE NAKNADE, KAKO MATERIJALNE TAKO I

NEMATERIJALNE ŠTETE                                                                                       4.000.00 DINARA