• logo.jpg
  • novi_dom.jpg
  • porodicagrb.jpg
  • saniteti.jpg
  • tastatura1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTALA LEKARSKA UVERENJA ( TELEFON, USVAJANJE DETETA, ... )                3.000.00 DINARA

DUPLIKAT LEKARSKOG UVERENJA SVIH VRSTA                                                 1.000.00 DINARA

PREGLEDI NA LIČNI ZAHTEV ZA DOBIJANJE LEKARSKOG UVERENJA ČIJA JE SVRHA VOĐENJE

SUDSKIH I DRIGIH SPOROVA ILI EVENTUALNE NAKNADE, KAKO MATERIJALNE TAKO I

NEMATERIJALNE ŠTETE                                                                                       4.000.00 DINARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEKARSKO UVERENJE ZA RAD NA RADNOM MESTU BEZ POVEĆANOG RIZIKA   3.000.00 DINARA

LEKARSKO UVERENJE ZA RAD NA RADNOM MESTU SA POVEĆANIM RIZIKOM   5.500.00 DINARA

LEKARSKO UVERENJE ZA LICA SA FAKTOROM OTEŽANOG ZAPOŠLJAVANJA    4.000.00 DINARA     

LEKARSKO UVERENJE ZA RAD U INOSTRANSTVU                                               6.000.00 DINARA                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEKARSKO UVERENJE ZA SUD                                                                           4.000.00 DINARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEKARSKO UVERENJE ZA VOZAČA AMATERA                                                      3000.00 DINARA

LEKARSKO UVERENJE ZA VOZAČA PROFESIONALCA                                          5000.00 DINARA

LEKARSKO UVERENJE ZA PRODUŽENJE VOZAČKE DOZVOLE, >65 GODINA         3500.00 DINARA