• anovi_dom-logo.jpg
  • Bcovid_tel.jpg
  • logo.jpg
  • porodicagrb.jpg
  • tastatura1.jpg

ALERGO TEST - PANEL SA 30 INHALATORNIH ALERGENA                                                            4000.00 DINARA

ALERGO TEST - PANEL SA 30 NUTRITIVNIH ALERGENA                                                                4000.00 DINARA

HELIKOBAKTER PYLORI ( TEST U KRVI )                                                                                       1000.00 DINARA

HELIKOBAKTER PYLORI ( TEST U STOLICI )                                                                                 1000.00 DINARA

KLIRENS KREATININA                                                                                                                     400.00 DINARA

TEST NA DROGE U URINU                                                                                                             2000.00 DINARA

GAMA GLUTAMIL TRANSFERAZA ( GGT )                                                                                        250.00 DINARA

D DIMER                                                                                                                                        1500.00 DINARA

T PSA                                                                                                                                              650.00 DINARA

F PSA                                                                                                                                              850.00 DINARA

T 3                                                                                                                                                   600.00 DINARA

T 4                                                                                                                                                   600.00 DINARA

TSH                                                                                                                                                 650.00 DINARA

FREE T 3 ( FT3 )                                                                                                                               600.00 DINARA

FREE T 4 ( FT4 )                                                                                                                               600.00 DINARA

RF - LATEX                                                                                                                                      400.00 DINARA

                   SLUŽBA ZA LABORATORISKU DIJAGNOSTIKU PRUŽA

                                      I SVE STANDARDNE ANALIZE