• anovi_dom-logo.jpg
  • Bcovid_tel.jpg
  • logo.jpg
  • porodicagrb.jpg
  • tastatura1.jpg

SMEŠTAJ U STACIONARU ZA LAKŠE SLUČAJEVE PO DANU                                                    1000.00 DINARA

SMEŠTAJ U STACIONARU ZA TEŽE SLUČAJEVE PO DANU                                                       1300.00 DINARA

SMEŠTAJ U APARTMANU STACIONARA ZA POKRETNE KORISNIKE PO DANU                         1800.00 DINARA

SMEŠTAJ U APARTMANU STACIONARA ZA NEPOKRETNE KORISNIKE PO DANU                     2000.00 DINARA