• anovi_dom-logo.jpg
  • Bcovid_tel.jpg
  • logo.jpg
  • porodicagrb.jpg
  • tastatura1.jpg

По стицању техничких услова за повезивање амбуланте у Водни инернет везом са централном зградом Дома здравља успостављен је Интегрисани здравствени информациони систем. Овај систем олакшава рад здравственим радницима јер имају увид у комлетну медицинску документацију пацијената, статус здравственог осигурања и омогућено је заказивање код лекара специјалиста и у другим здравственим установама. Успостављен је и модул електонског рецепта који омогућава издавање терапије за хроничне болести за три месеца. Интернет везу је бесплатно обезбедио кабловски оператер „Коперникус“. У наредном периоду планирано је повезивање и амбуланте у Равној реци на овај систем.